Учители

Саша Гешева

класен ръководител на IX Д

преподавател по Английски език

Наташа Ангелова

преподавател по Информатика и Информационни технологии.

системен администратор

Цветан Петров

преподавател по Математика


Ивайло Георгиев

преподавател по БЕЛ


Огнян Генов

преподавател по Информационни технологии ФУЧ


Пепа Павлова

преподавател по Физика


Ивайло Лалков

преподавател по Биология и ЗО


Димитрина Милчева

преподавател по Химия и ООС


Любина Карамелска

преподавател по История


Галина Романова

преподавател по Изобразително изкувство


Цветана Иванова

преподавател по География


Ирина Ставрева

преподавател по музика


Милен Маринов

преподавател по Физическо възпитание и спорт


Владислав Тодоров

преподавател по философия