Учители

Стефан Димитров

класен ръководител на VIII Д

преподавател по Информатика и Информационни технологии.

Наташа Ангелова

преподавател по Информатика и Информационни технологии.

системен администратор

Цветан Петров

преподавател по Математика


Иванка Стоянова

преподавател по БЕЛ


Саша Гешева

преподавател по Английски език
Цанка Парашкевова

преподавател по Информационни технологии ФУЧ


Георги Парашкевов

преподавател по Информационни технологии ФУЧ


Ивайло Лалков

преподавател по Биология и ЗО


Соня Илчева

преподавател по Химия и ООС


Илия Ваков

преподавател по История


Галина Романова

преподавател по Изобразително изкувство


Цветана Иванова

преподавател по География


Ирина Ставрева

преподавател по музика


Тодор Тинковски

преподавател по Физическо възпитание и спорт